Corona-virus:

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Læs mere på kk.dk/corona

 

Aktivitetscenter Solgaven Valby

For blinde og svagtsynede.

Aktivitetstilbuddet er bydelsdækkende. Vi er en selvejende institution under Dansk Blindesamfund med driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Aktivitetscenteret har et tæt samarbejde med Dansk Blindesamfund, hvor bl.a. konsulenterne er med til at formidle og koordinere en tilknytning til aktivitetstilbuddet.

Aktivitetstilbuddet er et netværksskabende tilbud, hvor personalet har et indgående kendskab til blinde og svagtsynede borgere. Der bliver lagt vægt på at skabe nærhed, tryghed og et socialt fællesskab mellem medlemmerne.

Der er mulighed for at deltage i hobbyaktiviteter, kulturelle arrangementer og sociale aktiviteter.

Alle aktiviteter foregår med respekt og omsorg for den enkelte.

 

Om Aktivitetscenter Solgaven Valby