Aktivitetscentre for blinde og svagtsynede borgere

Find aktivitetscentre og klubber specielt rettet mod blinde og svagtsynede borgere.

I menuen kan du se vores tilbud specielt rettet mod blinde og svagtsynede borgere.

Centre og klubber rettet mod blinde og svagtsynede borgere:

Aktivitetscenter Solgaven Valby