Corona-virus:

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Læs mere på kk.dk/corona

 

Aktivitetscentre for blinde og svagtsynede borgere

Find aktivitetscentre og klubber specielt rettet mod blinde og svagtsynede borgere.

I menuen kan du se vores tilbud specielt rettet mod blinde og svagtsynede borgere.

Centre og klubber rettet mod blinde og svagtsynede borgere:

Aktivitetscenter Solgaven Valby