Corona-virus:

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Læs mere på kk.dk/corona

 

Aktivitetscentre og klubber

Find alle kommunens aktivitetstilbud til ældre

Find din bydel og se de aktivitetscentre og fællesskaber, som tilbydes, tæt på hvor du bor. 

I København er der også aktivitetscentre målrettet borgere med en demenssygdom, blinde og svagtsynede borgere samt døve borgere.

Du kan også se alle aktivitetstilbud som pdf i kataloget Aktiv i København 2020 (gem filen, hvis du ikke kan se den i din browser)

Aktivitetscentre for borgere med demenssygdom

Find aktivitetscentre og klubber specielt rettet mod borgere med demens.

Aktivitetscentre for blinde og svagtsynede borgere

Find aktivitetscentre og klubber specielt rettet mod blinde og svagtsynede borgere.
Ældre mand læser avis i baggrunden og hænder, der strikker

Aktivitetscentre for døve borgere

Find aktivitetscentre og klubber specielt rettet mod ældre borgere med høretab.