Corona-virus:

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Læs mere på kk.dk/corona

 

Pilehuset Aktivitetscenter

Tilbuddet henvender sig til hjemmeboende borgere med en demenssygdom, som har brug for ekstra støtte og omsorg i dagtimerne.

Pilehusets aktivitetstilbud (Støttevære-enheden) er et tilbud i dagtimerne.

Enhedens vigtigste mål er at skabe en hverdag, som er meningsfuld og gør dig tryg. Vi lægger vægt på, at hverdagen tilrettelægges ud fra dine behov, din livshistorie og personlighed. Og med respekt for dine personlige interesser, vaner, ønsker og ressourcer, som de var engang – og som de er lige nu.

 

Om Pilehuset Aktivitetscenter