Corona-virus:

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Læs mere på kk.dk/corona

 

Seniorklubben Vanløse

Vi lægger vægt på muligheden for at mødes med andre mennesker.

Ud fra fælles interesser skaber vi rammen om et godt samvær. Vi behandler hinanden med værdighed og respekt og giver mulighed for, at medlemmerne selv etablerer aktiviteter inden for deres interesse- og kompetenceområde.

Vi er ca. 400 medlemmer, og medlemstallet er i vækst. Klubben drives af frivillige, og vores bestyrelse er øverste beslutningsorgan. Hver dag er der frivillige på stedet, der er hovedansvarlige. Vi har lokaler i stueetagen i Sundhedshus Vanløse. Vores lokaler er store og lyse, og vi tilbyder alle de aktiviteter, som frivillige i klubben ønsker at tage hånd om. Motionstilbud og kreative nørklemuligheder er meget brugte, ligesom spisning sammen med andre er populært. Klubben er i en spændende udvikling, hvor alle seniorer er velkomne til at give en hånd med – i fællesskabets interesse.

 

Om Seniorklubben Vanløse